Content


защитный код
Advertisement

Экономика предприятия

<b>О.М. Холод</b><br />
<span style='color:red;'>Комунікаційні технології(временно отсутствует)</span>

У підручнику подано основи комунікаційних технологій, їхню класифікацію, методологію і методику впровадження. Детально розглядаються основні поняття комунікаційних технологій, історія їхнього виникнення і формування провідних концепцій. Пропонується аналі

<b>Н.М. Тюріна</b><br />
<span style='color:red;'>Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник(временно отсутствует)</span>

Тематичний зміст навчального посібника дає можливість отримати сис- темні знання щодо розуміння сутності та видів зовнішньоекономічної діяльності; оцінювання сучасного стану ЗЕД України; особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності; форм виход

<b>Аркадий Теплухин</b><br />
<span style='color:red;'>Библия продаж. Незаменимая книга для России!(временно отсутствует)</span>

В книге - описание современных приемов успешных продаж, которые обычно держатся в секрете или раскрываются лишь на дорогостоящих тренингах и семинарах. Автор книги - успешный продавец, бизнес-консультант. В отличие от теоретиков торговли, он прекрасно зна

<b>О.В. Шкурупій</b><br />
<span style='color:red;'>Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник(временно отсутствует)</span>

Навчальний посібник “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” допоможе користувачеві опанувати зміст господарських операцій і процедур, що здійснюють господарюючі суб’єкти на зовнішньому ринку, засвоїти порядок укладання зовнішньоеко

<b>В.І. Захарченко</b><br />
<span style='color:red;'>Економіка підприємства. Практикум(временно отсутствует)</span>

Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) підготовлений відповідно до програми курсу Економіка підприємства. В ньому представлені типові задачі і вправи по розділах курсу із зразками рішень, а також задачі для самостійного вирішення різного типу скл

<b>В. І. Гринчуцький</b><br />
<span style='color:red;'>Економіка підприємства. 2-ге видання. Навчальний посібник(временно отсутствует)</span>

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основ

<b></b><br />
<span style='color:red;'>Экономика фирмы(временно отсутствует)</span>

В учебном пособии изложены базовые вопросы курса "Экономика фирмы". Последовательно рассмотрены важнейшие этапы создания фирмы с момента формулирования бизнес-идеи, освещены различные аспекты ее деятельности. Специальные разделы посвящены основам предпр

<b>О.О. Гетьман</b><br />
<span style='color:red;'>Економіка підприємства. 2-ге видання(временно отсутствует)</span>

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади, їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в меж

<b>А.В. Шегда</b><br />
<span style='color:red;'>Економіка підприємства: збірник тестів і задач(временно отсутствует)</span>

Навчальний посібник Економіка підприємства: збірник тестів і задач відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни "Економіка підприємства". Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентров

<b>Марина Черутова, Ольга Ковалевская, Ольга Слинкова</b><br />
<span style='color:red;'>Экономика предприятия(временно отсутствует)</span>

В учебном пособии рассмотрены организационно-правовые формы организаций Российской Федерации, экономическая модель предприятия, дан материал о ресурсном потенциале предприятия, затратах, связанных с производством и реализацией продукции, доходе, прибыли и

<b>В.А. Федорова</b><br />
<span style='color:red;'>Економіка підприємств та міжнародних компаній(временно отсутствует)</span>

В представленому посібнику визначено основні чинники ефективного розвитку підприємства, як в країні, так і на зовнішніх ринках. Наведено приклади управлінських ситуацій, вирішення задач та тестові завдання, що надають можливість оцінити значення конкретни

<b>О.В. Волкова</b><br />
<span style='color:red;'>Ринок праці(временно отсутствует)</span>

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”1. Навчальний посібник складається із трьох роз

<b>Торстейн Бунде Веблен</b><br />
<span style='color:red;'>Теория делового предприятия(временно отсутствует)</span>

Книга американского экономиста и социолога Торстейна Веблена, одного из основоположников институционализма, посвящена исследованию природы, причин возникновения, мотивам деятельности делового предприятия; личности бизнесмена и его целям; основному, как сч

<b>Гельмут Гейер, Бернд Арендт</b><br />
<span style='color:red;'>Экономика предприятия. Ускоренный курс(временно отсутствует)</span>

В книге просто и четко раскрываются основные понятия в области экономики и организации производства. Кратко рассмотрены организационное строение предприятия и классические управленческие структуры, процесс управления, контроллинг и некоторые важные методы

<b>Виктор Емельянов</b><br />
<span style='color:red;'>Рыночная активность предприятия(временно отсутствует)</span>

Авторы предлагают концептуальные основы формирования и развития рыночной активности экспортоориентированных предприятий. Теоретические разработки подкреплены анализом реальной действительности. Уделено внимание анализу стратегий развития рыночной активнос

<b>Кен Хитер</b><br />
<span style='color:red;'>Экономика отраслей и фирм. Учебное пособие(временно отсутствует)</span>

Рассмотрены основные вопросы микроэкономики: эффективность и прибыльность, рыночное поведение фирмы, ценообразование и максимизация прибыли, реклама, регулирование. Приведены примеры (кейсы) из разных отраслей: строительства, транспорта, ювелирной промышл

Всего 1 - 17 из 17